onsdag 21 januari 2009

Affärsmodellen måste halta?


Idag fick jag min fina müslipåse från Saltå Kvarn.
Innehållet får 5 EEEEE.

Däremot blir jag väldigt tveksam över långsiktigheten när jag ser detta:

Kostnaden för mig är 67kr.
Enbart Portokostnaden för Saltå Kvarn är 42kr.

25kr ska alltså täcka packning (manuellt packade), ingredienser, spill, webbplats, marknadsföring, övrig logistik, osv.

Hur ser den ekvationen ut?

Om jag ska ta portokostnaden blir det 109kr=mer än dubbelt så dyrt som att handla i affären. Det kommer inte vara många som handlar så.

Om Saltå ska ta portokostnaden på det här sättet blir frågan:
- är påslaget i butik så skyhögt att Saltås marginal ändå går ihop
- eller går Saltå i förlust på varje såld Müsli och ser det som marknadsföring?

0 kommentarer: