torsdag 21 augusti 2008

Gult är fult. Blått är flott.

Ett mycket roligt projekt, i samma stil som Noah Briers Brandtags är Cymbolism.

I brandtags fick man associera ord till varumärken.
I Cymbolism får man associera färger till ord.

Här är några exempel

Love


Corporate


Government


Summer


Det som är intressant är att resultaten är så självklara.
Man ska läsa diagrammen som stapeldiagram. Sommar exempelvis, tycker de flesta är gult, några färre grönt, och mycket få svart.
Staten är grå, svart och blå. Kärlek röd.


Från Fallon

0 kommentarer: