torsdag 11 september 2008

The business is the message in the mediaSociala media är inte bara bloggar, wikis eller medborgarjournalistik. För Dell är Sociala media deras business intelligence, deras öra mot världen.

- Kundtjänst
- Försäljning
- Information
- Produktutveckling
- Affärsutveckling
- Design
- Reklam

Lyssna och hör förbi klyschorna. På samma sätt som media har varit det traditionella filtret mellan konsumenter/lyssnare/tittare och företag/händelser har undersökningsföretag och horder av konsulter varit filtret mellan konsumenter/brukare och företag.

Nu när det filtret inte längre egentligen finns eller behövs händer det saker. Medieområdet har varit det första området som påverkats av sociala media.

Utvecklingen kommer inte stanna där.

0 kommentarer: